Bestelvoorwaarden

Levertijd

Vanwege ons uitgebreide assortiment en de verschillende leveranciers kunnen wij helaas niet altijd alles op voorraad hebben. Mocht het bestelde artikel niet op voorraad zijn zullen wij dit z.s.m laten weten met de daarbij verwachte levertijd. Zijn de bestelde artikelen op voorraad dan houden wij een levertijd aan van 2-3 werkdagen.

Wijzigen of annuleren
Annuleren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Feestwinkel ‘t Snabbeltje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van annuleren / retourneren

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de consument een bedrag betaald heeft, zal Feestwinkel ‘t Snabbeltje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De kosten voor het retourneren van een product is voor de consument.

Uitsluiting van annuleren

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien Feestwinkel ‘t Snabbeltje dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* a. die door Feestwinkel ‘t Snabbeltje tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; zoals kleding op maat gemaakt.

* b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals grote bestellingen kleding voor groepen

Het wijzigen van een bestelling

Het wijzigen van een bestelling is kosteloos mogelijk totdat uw bestelling is verzonden. Wanneer u uw bestelling wilt wijzigen dan dient u contact met ons op te nemen via e-mail.

Iedere wijziging wordt door ons per e-mail bevestigd.